Het team en de partners

Het team van Ontluikers bestaat uit een groep van ervaren professionals op het gebied van verkoop, marketing, projectmanagement, verandermanagement en directievoering.

Voor expertise die wij niet zelf in huis hebben, doen wij een beroep op deskundige partners.

Het team

Kees Sibbing

Is creatief, vindingrijk en origineel in de omgang met complexe commerciële vraagstukken en het afwegen van mogelijke alternatieven | Ontwikkelt en implementeert nieuwe business initiatieven| Vertaalt visie/strategie door in een plan van aanpak met concrete commerciële activiteiten | Zorgt voor een gestructureerde executie van commerciële activiteiten | Zorgt voor inrichting en bemanning van uw commerciële organisatie | Ontwikkelt en implementeert commerciële systemen (CRM) | Brengt energie en plezier in uw organisatie, zowel intern als in verbinding met de buitenwereld| Heeft Ontluikers in 2014 opgericht.

Hans Keulaerds

Ruime leidinggevende ervaring in project- en programmamanagement binnen financiële dienstverlening (banken en (zorg)verzekeraars), retail en consultancy| Probleemoplossend en beweging creërend om daarmee beoogde einddoelen te bereiken | Spontaan, gedreven en professioneel | Neemt het voortouw om zaken in beweging te zetten en vooral te houden | Empathisch vermogen | Creëert draagvlak voor verandering | Peoplemanager | Kan opereren als daadkrachtig crisismanager in zeer complexe omgevingen | Kan niet bestaat niet | Lost zaken op | Nadenken en echt doen !

Lourens Havenaar

Lourens Havenaar

Veel ervaring in het aansturen, begeleiden, adviseren en coachen van organisaties op commercieel gebied | Vertaalt strategie en ambities kernachtig door naar het tactisch en operationeel speelveld| Helpt organisaties om hun commerciële slagkracht te vergroten | Helpt social profit organisaties met het introduceren en uitbouwen van ondernemerschap | Coacht teams in het versterken van hun commerciële attitude | Verzorgt workshops voor identiteitsbepaling en het maken van een klantreis | bewustwordingssessies klantbejegening | Brengt structuur aan | Creëert bewustwording | Pragmatisch met het doel en resultaat voor ogen | Wil iets achter laten waarop verder kan worden gebouwd | Verbind mensen| Betrokken, toegankelijk en integer.

Hans Duijst

Hans Duijst

Straalt leiderschap uit | Houdt van werken met mensen | Resultaat halen, juist door mensen succes te gunnen | Eerlijk, open, direct en betrokken teamplayer | Neemt en geeft verantwoordelijkheid | Brengt rust terug in organisaties | Weet waar het om gaat als er doelen behaald moeten worden | Combineert creativiteit met drive | Passie voor ondernemers en ondernemen | Ruim 30 jaar gepokt en gemazeld in (inter)nationale eindverantwoordelijke functies in beursgenoteerde multinationals | Werken zonder fun is saai | Staat voor beslissingen, maar is niet bang om nieuwe inzichten te verkrijgen | Acteert graag als veranderaar of probleemoplosser in commerciële bedrijven met managementuitdagingen.

 

De partners

Bikaver

Bikavér

Voor elke organisatie is het een zekerheid dat niet te ontkomen valt aan veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Als men onder hoge druk gedwongen wordt te veranderen, is het zaak de verbinding niet te verliezen; met zichzelf, het team, de organisatie en de klant. Dit dynamische proces, waaraan niemand meer ontkomt, vraagt vaak om aanvullende professionele begeleiding.

In de ene organisatie zal het voldoende zijn om bij enkele individuen of teams veranderingen te bewerkstelligen. Op de andere plek kan het noodzakelijk zijn om met de hele organisatie aan de slag te gaan.

Programma’s worden opgesteld in samenspraak met opdrachtgever en deelnemer(s). Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn ook het uitgangspunt in de realisatie van trajecten en de implementatie van leereffecten. De deelnemers worden uitgedaagd tot actieve participatie en zelfwerkzaamheid. Een stevig appèl wordt gedaan de eigen comfortzone te verlaten en zichzelf (en collega’s) uit te dagen eigen grenzen te verleggen. Dit vermogen om blijvend te ontwikkelen is immers bepalend voor het slagen van de gewenste transitie.

Door middel van individuele coaching trajecten, kan deze ondersteuning op tijdelijke basis geleverd worden. Er is geen van te voren vastgelegd patroon. De input van de klant is het vertrekpunt. De coach zal door middel van oefeningen en spiegelingen laten zien wat er gebeurt en hoe het wellicht ook anders zou kunnen.

Als coach trachten wij mensen in individuele gesprekken te helpen om façades af te breken die vroeger beschermden, maar nu hun langste tijd hebben gehad en in de weg zitten. Onze specialismen zijn persoonlijke effectiviteit, leiderschap, teamintegratie, verandermanagement en cultuurbeïnvloeding. Regelmatig worden wij gevraagd als facilitator op te treden in situaties waarin de veranderings-bereidheid gering is en/of samenwerkingsproblemen spelen. Daarbij proberen wij keer op keer bij conflicten de échte waarheid boven tafel te krijgen.