Strategie-executie

Ontluikers ondersteunt organisaties bij het vormgeven van vitaal ondernemerschap en het duurzaam verbeteren van resultaten.

Wij helpen organisaties bij:

De expertise van Ontluikers wordt ingezet bij projecten en bij het tijdelijk invullen van vacatures.

 

Directies worden niet meer afgerekend op prachtige plannen,

maar op de uitvoering daarvan

 

U heeft ze vast ook. Prachtige strategische plannen voor de toekomst van uw organisatie. Vaak liggen die vast in indrukwekkende rapporten en kleurrijke presentaties. Ondernemers hebben een strategie en een visie op de manier waarop die strategie kan worden gerealiseerd.

Projecten om de nieuwe of vernieuwde strategie te implementeren zijn echter niet altijd succesvol. Volgens Henry Mintzberg wordt een groot deel van de strategieën die door organisaties wordt ontwikkeld nooit geïmplementeerd.

Vaak wordt dit veroorzaakt doordat de strategie niet wordt doorvertaald naar concrete activiteiten en dus onvoldoende uitmondt in daadwerkelijke actie en gedrag in lijn met de ontwikkelde strategie. Door het abstracte karakter van de strategie is het voor de medewerkers soms onvoldoende duidelijk wat er moet gebeuren.

Uit onderzoeken blijkt dat medewerkers de vertaling van de strategie naar de eigen werkzaamheden zelf moeilijk of niet maken. En het gevolg hiervan kan zijn dat er in de organisatie onvoldoende draagvlak is voor de implementatie van de strategie en dat er dus feitelijk weinig of niets verandert. Maar de strategie vertalen van het papier naar de praktijk is nog niet zo makkelijk. Wie de strategie gaat uitvoeren is het meest belangrijk, ze moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om de activiteiten uit te voeren die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Zorg voor balans tussen de harde en zachte factoren.

Daarnaast wordt de snelheid van de strategie-executie steeds belangrijker.

Ieder zijn vak. Waar wij goed in zijn: uw strategie tot leven brengen.

We helpen u bij het doorvertalen van uw strategie naar concrete activiteiten en betrekken daar de medewerkers bij die de acties ook daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren waardoor direct draagvlak voor de implementatie van de strategie wordt gecreëerd.

Wij scherpen uw plannen aan en maken ze concreet. Zo brengen we complexe zaken terug tot de kern. Het resultaat: niet alleen een droom over hoe het zou moeten, maar een tastbaar voorstel waarmee u direct aan de slag kunt. Begrepen en gedragen door de hele organisatie. Ook het management wordt actief betrokken bij het concretiseren van activiteiten waardoor de besluitvorming over de implementatie van het plan vaak snel plaatsvindt.

Om tijdens het hele proces van implementatie inzicht te hebben in de voortgang van activiteiten en resultaten gebruiken wij hierbij een ‘implementatie scorecard’. Het plan bestaat uit doelstellingen en activiteiten die concreet, realistisch en uitvoerbaar zijn en daarnaast geeft het plan ook inzicht in benodigde resources en planning. Na deze fase is het wat, wie en wanneer volledig duidelijk.

Desgewenst helpen wij u bij de uitvoering ervan. De uitvoering, daar draait het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. Wij houden voortdurend bij of er voldoende voortgang zit in de uitvoering van afgesproken activiteiten en de mate waarin afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd. Voortdurend houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Terug naar dienstenVolgende