Strategie

Wij helpen besluitvormers van bedrijven bij:

 

Uw strategie van het papier

U heeft ze vast ook. Prachtige strategische plannen voor de toekomst van uw organisatie. Vaak liggen die vast in indrukwekkende rapporten en kleurrijke presentaties.

Projecten om de nieuwe of vernieuwde strategie te implementeren zijn echter niet altijd succesvol. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat de strategie niet wordt doorvertaald naar concrete activiteiten en dus onvoldoende uitmondt in daadwerkelijke actie en gedrag in lijn met de ontwikkelde strategie. Door het abstracte karakter van de strategie is het voor de medewerkers soms onvoldoende duidelijk wat er moet gebeuren. En het gevolg hiervan kan zijn dat er in de organisatie onvoldoende draagvlak is voor de implementatie van de strategie en dat er dus feitelijk weinig of niets verandert.

Maar de strategie vertalen van het papier naar de praktijk is nog niet zo makkelijk. Daar helpen wij u graag bij.

Ieder zijn vak. Waar wij goed in zijn: uw strategie tot leven brengen. We helpen u bij het doorvertalen van uw strategie naar concrete activiteiten en betrekken daar de medewerkers bij die de acties ook daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren waardoor direct draagvlak voor de implementatie van de strategie wordt gecreëerd. Wij scherpen uw plannen aan en maken ze concreet. Zo brengen we complexe zaken terug tot de kern. Het resultaat: niet alleen een droom over hoe het zou moeten, maar een tastbaar voorstel waarmee u direct aan de slag kunt. Begrepen en gedragen door de hele organisatie. Desgewenst helpen we u bij de uitvoering ervan. Niet watertrappelen, maar vooruit zwemmen, daar houden wij van.

Dit mag u van ons verwachten

  • We beginnen altijd met goed te kijken en luisteren. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe.
  • Veel implementaties van strategie verlopen moeizaam doordat medewerkers niet of onvoldoende zijn betrokken bij het ‘bedenk- en uitvoeringsproces’. Wij betrekken medewerkers vanaf het begin actief in het proces om activiteiten te concretiseren en daarmee wordt ook direct draagvlak in de organisatie gecreeerd waardoor medewerkers de implementatie van het plan ook graag oppakken.
  • Ook de directie wordt actief betrokken bij het concretiseren van activiteiten waardoor de besluitvorming over de implementatie van het plan vaak snel kan plaatsvinden.
  • Vervolgens starten we met het vertalen van de strategie naar een plan met concrete acties. Om tijdens het hele proces van implementatie inzicht te hebben in de voortgang van activiteiten en resultaten gebruiken wij hierbij een ‘implementatie scorecard’.
    Het plan bestaat uit doelstellingen en activiteiten die concreet, realistisch en uitvoerbaar zijn en daarnaast geeft het plan geeft ook inzicht in benodigde resources en de planning. Na deze fase is het wat, wie en wanneer volledig duidelijk.
  • De uitvoering, daar draait het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. Wij houden voortdurend bij of er voldoende voortgang zit in de uitvoering van afgesproken activiteiten en de mate waarin afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd.
    Voortdurend houden wij u op de hoogte van de voortgang.
  • Een project is pas af als een zorgvuldig evaluatie heeft plaatsgevonden.

Terug naar producten en dienstenVolgende