Verbeter- en WerkDrukOnderzoek

Soms loopt een afdeling niet ‘lekker’.

De resultaten blijven achter, medewerkers ervaren een hoge werkdruk, er is onvoldoende onderbouwing van de werkdruk, verder professionaliseren is noodzakelijk en de energie is uit de afdeling. Er moet wat gebeuren.

Wij hebben bij een aantal afdelingen Verbeter- en WerkDrukOnderzoek uitgevoerd. Dit bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek (de verhouding is afhankelijk van de soort werkzaamheden die worden uitgevoerd).

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande gegevens en bouwen onze analyse op vanaf de ‘werkvloer’. Veel verbeteronderzoeken verlopen moeizaam doordat medewerkers niet of onvoldoende zijn betrokken bij het ‘bedenk- en uitvoeringsproces’. Wij betrekken medewerkers vanaf het begin actief bij de analyse en het proces om verbeteractiviteiten te concretiseren en daarmee wordt ook direct draagvlak in de organisatie gecreeerd waardoor medewerkers de implementatie van het plan ook graag oppakken.

Ook de directie wordt actief betrokken bij de analyse en het concretiseren van verbeteractiviteiten waardoor de besluitvorming over de implementatie van het plan vaak snel kan plaatsvinden.

Het Verbeter- en WerkDrukOnderzoek bestaat uit doelstellingen en activiteiten die concreet, realistisch en uitvoerbaar zijn en daarnaast geeft het plan geeft ook inzicht in benodigde resources en de planning. Na deze fase is het wat, wie en wanneer volledig duidelijk en is er meestal weinig discussie meer in deze fase, alle gezichten staan dezelfe kant op.

Na het intakeproces met de opdrachtgever wordt de betrokken afdeling geïnformeerd over het komende Verbeter- en WerkDrukOnderzoek. Daarna worden bestaande gegevens verzameld en een aantal medewerkers geïnterviewd (twee keer). Tijdens het proces worden resultaten afgestemd met de werkvloer en de opdrachtgever. Na opstellen van de analyse (kwantitatief en kwalitatief) wordt in nauwe samenwerking met de werkvloer de rapportage opgesteld. Daarna wordt de rapportage gepresenteerd.

Voordelen Verbeter- en WerkDrukOnderzoek

 

Terug naar producten en dienstenVolgendeVorige