Account- en dealplan

Professionele account- & dealplanning is noodzakelijk als u grote complexe klanten wilt behouden en binnenhalen. In de regel komt een belangrijk deel van de omzet van een beperkt aantal klanten. Koester die klanten.

Wij hebben een professioneel en interactief account- & dealplan ontwikkeld dat het account- & dealplanningsproces volledig ondersteunt waardoor uw aandacht en denkkracht volledig op de klant en zijn business kunnen worden gericht. Wij kunnen u faciliteren bij het account- & dealplanningsproces waardoor in relatief korte tijd professionele account- & dealplannen kunnen worden opgesteld.

Accountplanning ondersteunt bij het professioneel managen van strategische klanten. Dealmanagement ondersteunt bij het kwalificeren, analyseren en winnen van opportunities.

Bij een interactief account- & dealplan kan worden ingespeeld op de informatiebehoefte door op het betreffende onderwerp te klikken. Hierbij kan een verdieping worden gemaakt op de inhoud. Het is daarom mogelijk af te wijken van de chronologische volgorde in het account- & dealplan.

Doelstelling van account- & dealplanning is het op een gestructureerde manier ‘bewerken’ van strategische relaties met als doel de relatie met de klant te intensiveren en daardoor bestaande omzet te behouden en/of nieuwe business te creëren. Account- & dealplanning is strategische businessplanning op het niveau van een individuele strategische klant. Account- & dealplanning is noodzakelijk als je grote complexe klanten wilt behouden of binnenhalen. De start van accountplanning is het op een gestructureerde manier verzamelen van relevante informatie en de analyse daarvan. Het begint bij inzicht. Inzicht in de klant, de markt waarin de klant actief is en voor de klant relevante ontwikkelingen vormen de basis voor account- & dealplanning. Kennis van en interesse in de klant en zijn markt zijn randvoorwaarden om een serieuze gesprekspartner te zijn. Het account- & dealplan geeft inzicht in kansen en bedreigingen waardoor realistische commerciële doelstellingen kunnen worden geformuleerd. Het account- & dealplan creëert een overzicht van relevante businessopportunities (en risico’s) waaraan wordt gewerkt. Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk inzicht te hebben in (toekomstige) opportunity’s en risico’s.

Belangrijkste voordelen account- en dealplanning

Contactmatrix klantteam - directie

10 stappen interactieve account- en dealplanning

Dit mag u van ons verwachten

Wij kunnen u faciliteren bij account- en dealplanning waardoor in relatief korte tijd professionele account- & dealplannen kunnen worden opgesteld.

Terug naar producten en dienstenVolgendeVorige